Katia Karousakis

Katia Karousakis
Programme Lead - Biodiversity
  • Organisation
    Environment Directorate, OECD