Cllr Shona Morrison

Cllr Shona Morrison
President
  • Organisation
    COSLA
  • Photo credit: Anna Moffatt